Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van Marina Resort Benidorm.

Gestión Hotelera la Marina, S.L., is een familiebedrijf dat betrokken is bij het milieu, de lokale gemeenschappen, leveranciers en het milieu. Daarom heeft het bedrijf al jarenlang de verantwoordelijkheid genomen om deze betrokkenheid op te nemen in de bedrijfsvoering. Bij MVO draait het om verantwoord toerisme op basis van drie fundamentele pijlers: sociale duurzaamheid, economische duurzaamheid en ecologische duurzaamheid.

Deze vastberaden inzet, die is afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties, komt tot uiting in het bestuursbeleid van het bedrijf, zoals:

1. Sociale duurzaamheid

Het MVO-beleid van Gestión hotelera la Marina is gericht op het ontwikkelen van een eerlijkere en rechtvaardigere samenleving. Daarom is samenwerking met overheidsinstanties, sociale partners en instanties die sociale doelen ontwikkelen van fundamenteel belang om MVO te bevorderen.

We werken nauw samen aan sociale projecten voor integratie, inclusie en gelijkheid binnen onze gemeenschap.

1.1 Ondersteuning van de lokale gemeenschap en belanghebbenden

1.2 Goede arbeidspraktijken en bevordering van de mensenrechten

1.3 Sociale actie

Terugkerende samenwerkingen en/of specifieke samenwerkingsovereenkomsten met verschillende non-profitorganisaties en sociale campagnes. De integratie van mensen met een handicap op de arbeidsmarkt bevorderen door het uitvoeren van schoonmaaktaken in de keuken en administratief werk.

2. Strategisch - Economische duurzaamheid

We stimuleren economische groei die rechtvaardige welvaart genereert op basis van innovatie, respect voor het milieu en partnerschappen met onze belanghebbenden.

2.1 Investeringen voor de modernisering van onze vestigingen

2.2 Klantgerichtheid, kwaliteit en innovatie als bedrijfsfilosofie

2.3 Gezondheids- en veiligheidssystemen en -projecten

2.4 Donaties en sponsoring

2.5 Aanwezigheid in verenigingen en projecten ter verbetering en innovatie van de sector

3. Milieuduurzaamheid

Op het gebied van milieuduurzaamheid zijn we al meer dan 20 jaar trouw aan ons milieubewustzijn, waarbij we werknemers, klanten, leveranciers en onze hele omgeving betrekken.

Water

Energie

Afval

Filosofie gebaseerd op: Verminderen, Hergebruiken, Recyclen en Terugwinnen.

We hebben een systeem voor het correcte beheer van afval dat is gecatalogiseerd als gevaarlijk en/of speciaal (lege verpakkingen van chemische producten, spuitbussen, batterijen, verouderde tl-lampen, enz.) en afgifte aan bevoegde beheerders.

We hebben analysetools waarmee we de hoeveelheid gerecycled en/of hergebruikt afval kunnen kwantificeren, per type.

CO2-voetafdruk